ROZTWORY NAWILŻAJĄCE

podstrona10

Na rynku jest wiele produktów i rozwiązań dostosowanych do różnych maszyn i rodzajów papieru, które coraz częściej mają alkaliczny odczyn
i wymagają odpowiednich buforów. Mamy doświadczenie zebrane
w wielu drukarniach i chętnie pomożemy Ci przeprowadzić próby w celu doboru odpowiednich chemikaliów.